Skip to main content

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) in werking. Met de AVG wordt beoogd een betere bescherming van persoonsgegevens te verzekeren, terwijl het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de Europese Unie wordt gewaarborgd.

Ook Bilt Advocaten verwerkt persoonsgegevens in de zin van de AVG. Met het oog op de inwerkingtreding van de AVG heeft Bilt Advocaten haar privacybeleid aangepast en een privacyreglement opgesteld.

Ons privacyreglement heeft betrekking op:

  1. de persoonsgegevens die wij van onze cliënten verzamelen en voor welk doel wij deze gebruiken;
  2. de maatregelen die wij hebben genomen om persoonsgegevens te beveiligen;
  3. welke rechten onze cliënten hebben met betrekking tot hun persoonsgegevens en hoe deze rechten kunnen worden uitgeoefend.

Als u nog vragen heeft over het privacyreglement van Bilt Advocaten, neemt u dan gerust contact op met Hanna Hoegee op 030 – 767 10 60 of via hhoegee@bilt.nl.