Fusies en overnames

Fusies en overnames? Of u nu een kopende of verkopende partij bent, een bedrijfsovername is een tijdrovend en ingewikkeld proces dat zeer zorgvuldig moet worden afgerond. Wanneer er sprake is van een fusie kan het zelfs wenselijk zijn om ten behoeve van deze fusie een nieuwe vennootschap op te richten.

Bilt. Advocatne onderzoekt of alle beschikbare gegevens van de onderneming juist zijn. Wij voeren het boekenonderzoek uit waarbij gekeken wordt of er juridische, fiscale of andere problemen zijn die van invloed kunnen zijn op de waarde van het over te nemen bedrijf.

We brengen alle informatie in kaart en bepalen de risico’s voor u. U wilt tenslotte alle informatie in kaart hebben voordat u een fusie of overname doorzet – of u nu de kopende of verkopende partij bent.

Bilt. Advocaten ondersteunt u natuurlijk ook bij de verdere onderhandelingen en bij het afronden van de fusie of overname.

De advocaten van de Bilt. Advocaten adviseren en begeleiden bij:

 • aandeelhoudersovereenkomsten
 • activa-passiva overeenkomsten
 • intentieverklaring / Letter of Intent
 • joint venture overeenkomsten
 • maatschaps-, commanditaire en vennootschap onder firma overeenkomsten
 • maatschaps-, commanditaire en vennootschap onder firma overeenkomsten
 • managementovereenkomsten
 • management buy-out
 • overnameovereenkomsten met betrekking tot aandelen
 • participatieovereenkomsten
 • due dilligence.

Wilt u meer weten?

  Heeft u een prangende vraag die niet kan wachten?