Vennootsschapsrecht

Vennootsschapsrecht heeft betrekking op de inrichting van ondernemingen en de verdeling van verantwoordelijkheden daarbinnen. Het gaat daarbij vooral om de rechten en plichten van aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en andere belanghebbenden bij de onderneming.

Wat de meest passende structuur is voor uw onderneming, wordt grotendeels bepaald door het type onderneming en bijbehorende activiteiten die u wilt gaan voeren. De keuze voor een bepaalde rechtsvorm heeft immers veel juridische en economische gevolgen. Wij vinden het daarom van groot belang dat u hier goed over wordt geadviseerd. Pas als u goed zicht heeft op de voor- en nadelen van de mogelijke rechtsvormen kunt u de juiste keuze maken.

Bilt. Advocaten beschikt over de benodigde expertise voor adviseren over, en het opzetten van de geschikte juridische structuur voor uw onderneming. Ook buitenlandse ondernemingen die zich in Nederland willen vestigen kunnen voor een passend advies bij ons terecht.

De advocaten van de Bilt. Advocaten adviseren en begeleiden bij:

  • aandelen- en activatransacties
  • de opzet, inrichting en herstructurering van ondernemingen en vennootschappen
  • conflicten binnen de onderneming
  • geschillen rondom bestuurdersaansprakelijkheid
  • financieringsovereenkomsten.

Wilt u meer weten?

    Heeft u een prangende vraag die niet kan wachten?