Bilt. Advocaten is een nichekantoor gespecialiseerd op het gebied van vastgoed, ondernemingsrecht en arbeidsrecht.

Ons Team

Paula van den Berg

Paula van den Berg

pvandenberg@bilt.nl

Paula van den Berg was tijdens haar studie Nederlands Recht werkzaam als buitengriffier bij de rechtbank Rotterdam. Na haar afstuderen in 2005 is zij beëdigd tot advocaat en is zij haar loopbaan gestart bij een middelgroot advocatenkantoor, waar zij werkzaam was in de overheidspraktijk. Adviseren en procederen op het gebied van civiel recht en bestuursrecht behoorden tot haar dagelijkse werkzaamheden.

In 2015 heeft zij samen met Mark van Langeveld en Edwin van Schajik Bilt. Advocaten opgericht. Paula is werkzaam binnen de vastgoedpraktijk, waarbij het accent ligt op adviseren en procederen met betrekking tot huurgerelateerde kwesties en het adviseren en procederen op het gebied van ruimtelijke ordening, omgevingsrecht en bestuursrecht.

In 2017 heeft Paula de Grotius specialisatieopleiding Vastgoed succesvol afgerond.

Paula van den Berg heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: vastgoedrecht, huurrecht en burgerlijk procesrecht. Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied

Stéphane van Gassen

Stéphane van Gassen

svangassen@bilt.nl

Stéphane van Gassen is advocaat sinds 1997. Toegankelijk en deskundig specialist arbeidsrecht en ondernemingsrecht met ruime ervaring in het adviseren van particulieren en MKB-bedrijven.

Kenmerkend voor mijn werkwijze is een praktische en daadkrachtige aanpak in combinatie met een no-nonsense benadering van zaken. Ik ben nuchter, constructief kritisch, doortastend en gericht op resultaat. Mijn doel is om problemen van mijn cliënten op een efficiënte en comfortabel wijze te voorkomen of op te lossen, waarbij het kostenaspect niet uit het oog wordt verloren.

Arbeidsrecht:
De nadruk ligt op procederen en onderhandelen in individuele ontslagkwesties. Ik treed op voor zowel werkgevers, als voor werknemers, waaronder ook statutair bestuurders en leden van het management zijn begrepen. Door mijn procesrechtelijke vaardigheden ben ik in staat om mijn specialisme efficiënt en effectief tot zijn recht te laten komen.

Daarnaast adviseer ik werkgevers, werknemers en HR-medewerkers over een breed scala aan arbeidsrechtelijke onderwerpen, zoals over arbeidscontracten, flexibele arbeidsverhoudingen, wijzigen van arbeidsvoorwaarden, concurrentiebedingen, medezeggenschapsrecht, reorganisatie, overgang van onderneming, (collectief) ontslag, werkgeversaansprakelijkheid en zieke werknemers.

Ondernemingsrecht:
Het zwaartepunt van de ondernemingsrechtpraktijk bestaat uit het adviseren van MKB-ondernemers over zakelijke geschillen en vennootschapsrechtelijke kwesties, waaronder oprichtingen en statutenwijzigingen van vennootschappen, aandelenoverdrachten, bedrijfsovernames, interne en externe bestuurdersaansprakelijkheid, opstellen van (commerciële) contracten, aandeelhoudersovereenkomsten en management-overeenkomsten.

Daarnaast procedeer ik veel en vaak voor opdrachtgevers over de incasso van geldvorderingen, beslagen, executies en faillissementen.

Vragen? Kennismaken?
Ik ben werkzaam op het kantoor van Bilt Advocaten in Breda aan de Graaf Engelbertlaan 75 te (4837 DS) Breda. Neem gerust contact met mij op als u een vraag heeft of voor een vrijblijvende kennismaking op ons kantoor in Breda, of bij u op kantoor!

Stéphane van Gassen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: arbeidsrecht. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Mark van Langeveld

Mark van Langeveld

mvanlangeveld@bilt.nl

Mark van Langeveld is in 1993 beëdigd als advocaat. Na aanvankelijk te hebben gewerkt in de algemene ondernemingsrechtelijke praktijk, is hij zich gaan specialiseren in het vastgoed. Vanaf 2000 is Mark met name werkzaam voor woningcorporaties die hij adviseert over vastgoedvraagstukken en volkshuisrechtelijke aangelegenheden. Daarbij werd hij veelvuldig ingeschakeld bij het vormgeven van de samenwerking tussen woningcorporaties en zorg- en/of onderwijsinstellingen. Op die manier heeft Mark een brede focus ontwikkeld voor maatschappelijke ondernemingen op het gebied van wonen, zorg & onderwijs.

Naast zijn expertise op het gebied van woningcorporaties heeft Mark ruime ervaring in het adviseren en begeleiden van onderwijsinstellingen en zorginstellingen in de care en cure met een focus op enerzijds de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van vastgoed en daarnaast op de samenwerking tussen verschillende maatschappelijke ondernemingen. Zo is hij veelvuldig betrokken geweest bij het vormgeven van de samenwerking tussen woningcorporatie, gemeente en onderwijsinstelling bij de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van een multifunctionele accommodatie, maar heeft hij ook zorginstellingen begeleidt bij de meest verregaande vorm van samenwerking, de juridische fusie.

Naast zijn werk als advocaat bekleedt Mark een aantal nevenfuncties, onder meer als toezichthouder bij een kinderopvangorganisatie. Hij weet daardoor als geen ander wat bestuurders en toezichthouders van een adviseur verwachten. In zijn vrije tijd is Mark op de golfbaan te vinden.

Mark van Langeveld heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: vastgoedrecht, huurrecht en ondernemingsrecht. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Edwin van Schajik

Edwin van Schajik

evanschajik@bilt.nl

De verhoudingen binnen en tussen ondernemingen in brede zin, met in het bijzonder binnen vastgoedondernemingen, genieten de speciale aandacht van Edwin van Schajik. Denk dan vooral aan de verhouding tussen de aandeelhouders (aandeelhoudersovereenkomst) en de directie maar ook tussen ondernemingen die (bijzondere) overeenkomsten met elkaar aangaan bij de overname van (vastgoed) ondernemingen.

Ook op de positie van de BV binnen een internationale ondernemingsstructuur wordt door Edwin van Schajik geadviseerd, waarbij telkens aandacht wordt besteed aan de fiscale positie van de BV binnen dergelijke structuren.

Zijn fiscale interesse is ontstaan binnen zijn functie bij Arthur Andersen (1998); de verhouding tussen ondernemingen werd reeds belicht binnen zijn eerste functie als jurist bij Ernst & Young (1995) en bij Citco Trust Services (2000). Sindsdien adviseert Edwin van Schajik ondernemingen op het snijvlak van het juridische en het fiscale, maar vooral ook het pragmatische. Vanuit deze laatste invalshoek begeleidt Edwin van Schajik ondernemingen bij het vinden van investeerders en brengt hij investeerders en overname kandidaten bij elkaar.

Edwin van Schajik is 'auto-fiel' en is graag te vinden bij auto evenementen. Op sportief gebied bevindt hij zich het liefst in de Zwitserse of Oostenrijkse Alpen in combinatie met sneeuw en een paar ski's.

Edwin van Schajik heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: huurrecht, ondernemingsrecht en vastgoedrecht. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Jack Heussen

jheussen@bilt.nl

Jack Heussen heeft zijn ruime proceservaring opgedaan in het onderwijsveld. Vanaf 1990 als jurist en senior jurist bij NGL (een der rechtsvoorgangers van de AOB) en sinds 1996 bij werkgeversorganisatie VOS/ABB. Vanaf 2010 voert hij een eigen advocatenpraktijk en was hij tot 2020 aangesloten bij een middelgroot advocatenkantoor in de regio Zeist en Baarn.

In zijn praktijk adviseert en procedeert hij voor Bestuurders en Raden van Toezicht van onderwijsinstellingen. Behalve arbeidsgeschillen in het onderwijs is hij ook gespecialiseerd in andere onderwijsaangelegenheden, zoals: toelating en verwijdering van leerlingen, medezeggenschap, klachtzaken, claims en aansprakelijkheid. Naast procedures bij Gerechtelijke instanties is hij vertrouwd met diverse Geschillencommissies voor het funderend onderwijs.

Jack spreekt de taal van “de Werkgever in het Onderwijs” en mag zich verheugen in een groot klantenbestand verspreid over het gehele land. Ook verzorgt hij in-company trainingen en is hij gastdocent bij FIAC.

Zijn professionaliteit en prettige manier van samenwerken komt tot uiting in zijn grote betrokkenheid, goede bereikbaarheid en een uitstekend track record.

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten staat arbeidsrecht bij Jack geregistreerd als hoofdrechtsgebied. Voor dit hoofdrechtsgebied is hij verplicht op grond van deze registratie elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen.

https://www.bilt.nl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_smartphone.svg
Neem gerust vrijblijvend contact op met een van de advocaten van Bilt Advocaten