Bilt. Advocaten is een nichekantoor gespecialiseerd in vastgoedrecht, ondernemingsrecht en arbeidsrecht.

Ons Team

Paula van den Berg

Paula van den Berg

pvandenberg@bilt.nl

Paula van den Berg was tijdens haar studie Nederlands Recht werkzaam als buitengriffier bij de rechtbank Rotterdam. Na haar afstuderen in 2005 is zij beëdigd tot advocaat en is zij haar loopbaan gestart bij een middelgroot advocatenkantoor, waar zij werkzaam was in de overheidspraktijk. Adviseren en procederen op het gebied van civiel recht en bestuursrecht behoorden tot haar dagelijkse werkzaamheden.

In 2015 heeft zij samen met Mark van Langeveld en Edwin van Schajik Bilt. Advocaten opgericht. Paula is werkzaam binnen de vastgoedpraktijk, waarbij het accent ligt op adviseren en procederen met betrekking tot huurgerelateerde kwesties en het adviseren en procederen op het gebied van ruimtelijke ordening, omgevingsrecht en bestuursrecht.

In 2017 heeft Paula de Grotius specialisatieopleiding Vastgoed succesvol afgerond.

Paula van den Berg heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: vastgoedrecht, huurrecht en burgerlijk procesrecht. Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied

Mark van Langeveld

Mark van Langeveld

mvanlangeveld@bilt.nl

Mark van Langeveld is in 1993 beëdigd als advocaat. Na aanvankelijk te hebben gewerkt in de algemene ondernemingsrechtelijke praktijk, is hij zich gaan specialiseren in het vastgoed. Vanaf 2000 is Mark met name werkzaam voor woningcorporaties die hij adviseert over vastgoedvraagstukken en volkshuisrechtelijke aangelegenheden. Daarbij werd hij veelvuldig ingeschakeld bij het vormgeven van de samenwerking tussen woningcorporaties en zorg- en/of onderwijsinstellingen. Op die manier heeft Mark een brede focus ontwikkeld voor maatschappelijke ondernemingen op het gebied van wonen, zorg & onderwijs.

Naast zijn expertise op het gebied van woningcorporaties heeft Mark ruime ervaring in het adviseren en begeleiden van onderwijsinstellingen en zorginstellingen in de care en cure met een focus op enerzijds de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van vastgoed en daarnaast op de samenwerking tussen verschillende maatschappelijke ondernemingen. Zo is hij veelvuldig betrokken geweest bij het vormgeven van de samenwerking tussen woningcorporatie, gemeente en onderwijsinstelling bij de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van een multifunctionele accommodatie, maar heeft hij ook zorginstellingen begeleidt bij de meest verregaande vorm van samenwerking, de juridische fusie.

Naast zijn werk als advocaat bekleedt Mark een aantal nevenfuncties, onder meer als toezichthouder bij een kinderopvangorganisatie. Hij weet daardoor als geen ander wat bestuurders en toezichthouders van een adviseur verwachten. In zijn vrije tijd is Mark op de golfbaan te vinden.

Mark van Langeveld heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: vastgoedrecht en ondernemingsrecht. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Edwin van Schajik

Edwin van Schajik

evanschajik@bilt.nl

De verhoudingen binnen en tussen ondernemingen in brede zin, met in het bijzonder binnen vastgoedondernemingen, genieten de speciale aandacht van Edwin van Schajik. Denk dan vooral aan de verhouding tussen de aandeelhouders (aandeelhoudersovereenkomst) en de directie maar ook tussen ondernemingen die (bijzondere) overeenkomsten met elkaar aangaan bij de overname van (vastgoed) ondernemingen.

Ook op de positie van de BV binnen een internationale ondernemingsstructuur wordt door Edwin van Schajik geadviseerd, waarbij telkens aandacht wordt besteed aan de fiscale positie van de BV binnen dergelijke structuren.

Zijn fiscale interesse is ontstaan binnen zijn functie bij Arthur Andersen (1998); de verhouding tussen ondernemingen werd reeds belicht binnen zijn eerste functie als jurist bij Ernst & Young (1995) en bij Citco Trust Services (2000). Sindsdien adviseert Edwin van Schajik ondernemingen op het snijvlak van het juridische en het fiscale, maar vooral ook het pragmatische. Vanuit deze laatste invalshoek begeleidt Edwin van Schajik ondernemingen bij het vinden van investeerders en brengt hij investeerders en overname kandidaten bij elkaar.

Edwin van Schajik is 'auto-fiel' en is graag te vinden bij auto evenementen. Op sportief gebied bevindt hij zich het liefst in de Zwitserse of Oostenrijkse Alpen in combinatie met sneeuw en een paar ski's.

Edwin van Schajik heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: huurrecht, ondernemingsrecht en vastgoedrecht. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Christiaan Verhoef

cverhoef@bilt.nl

Christiaan Verhoef is tijdens zijn rechtenstudie werkzaam geweest als juridisch medewerker bij een advocatenkantoor in de omgeving Rotterdam. Na zijn afstuderen in 2014 is hij beëindigd als advocaat. Tijdens zijn werk als juridisch medewerker en later advocaat is hij geïnteresseerd geraakt in vastgoed, in het bijzonder het huurrecht. Adviseren en procederen op het gebied van huur, koop, bouw en VvE hebben zijn kennis en ervaring in het vastgoedrecht doen toenemen.

In 2022 heeft Christiaan zich aangesloten bij Bilt. Advocaten. Christiaan is werkzaam binnen de vastgoedpraktijk, waarbij de nadruk ligt op adviseren en procederen met betrekking tot het huurrecht in het bijzonder horeca gerelateerde zaken.

Naast advocaat is Christiaan lid van de Ronde Tafel 136 en bestuurslid bij de voetbalvereniging waar hij is opgegroeid. Op sportief gebied blijft voetbal de absolute nummer één, maar skiën in de Oostenrijkse Alpen komt op een mooie tweede plaats.

Christiaan Verhoef heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: huurrecht woon- en bedrijfsruimte. Op grond van deze registratie is hij verplicht ieder kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Jack Heussen

jheussen@bilt.nl

Vanaf 1 januari 2024 is Jack Heussen als 'counsel' verbonden aan Bilt Advocaten.

Jack Heussen heeft ruime proceservaring opgedaan in het onderwijsveld. Vanaf 1990 als jurist en senior jurist bij NGL (een van de rechtsvoorgangers van de AOB) en sinds 1996 bij werkgeversorganisatie VOS/ABB. Vanaf 2010 voert hij een eigen advocatenpraktijk en was hij tot 2020 aangesloten bij een middelgroot advocatenkantoor in de regio Zeist en Baarn. Vanaf 2020 heeft hij zich als advocaat aangesloten bij Bilt Advocaten en vanaf 1 januari 2024 is hij als 'counsel' verbonden aan het kantoor.

Jack adviseert en procedeert voor Bestuurders en Raden van Toezicht van onderwijsinstellingen. Behalve arbeidsgeschillen in het onderwijs is hij ook gespecialiseerd in andere onderwijsaangelegenheden, zoals: toelating en verwijdering van leerlingen, medezeggenschap, klachtzaken, claims en aansprakelijkheid. Naast procedures bij gerechtelijke instanties is hij vertrouwd met diverse Geschillencommissies voor het funderend onderwijs.

Jack spreekt de taal van “de Werkgever in het Onderwijs” en mag zich verheugen in een groot klantenbestand verspreid over het gehele land. Ook verzorgt hij in-company trainingen en is hij gastdocent bij FIAC.

Zijn professionaliteit en prettige manier van samenwerken komt tot uiting in zijn grote betrokkenheid, goede bereikbaarheid en een uitstekend track record.

Neem gerust vrijblijvend contact op met een van de advocaten van Bilt Advocaten