Bilt. Advocaten

Vastgoed. Ondernemingsrecht. Arbeidsrecht.

“Wij zijn Bilt Advocaten. We staan voor kwaliteit en inhoud. Onze adviezen zijn praktijkgericht. We staan niet langs de zijlijn, maar maken deel uit van het team. We kennen onze cliënten, weten wat hen bezig houdt en welke ontwikkelingen van belang zijn. We zijn betrokken. We hanteren korte lijnen. We zijn altijd bereikbaar en bereid om voor onze cliënten aan de slag te gaan.”

 
 

Afweging belangen belegger vs. huurder

| Geen onderdeel van een categorie | No Comments

Onlangs speelde voor het Hof in ‘s-Hertogenbosch een zaak waarbij een belegger/verhuurder een huurder van bedrijfsruimte wilde verplaatsen om vervolgens de vrij gekomen bedrijfsruimte als onderdeel van een groter geheel…

Woningcorporaties en aanbesteden

| Geen onderdeel van een categorie | No Comments

De Europese Commissie stelt zich onverminderd op het standpunt dat Nederlandse woningcorporaties moeten worden aangemerkt als aanbestedende dienst in de zin van de aanbestedingsrichtlijnen en daarom aanbestedingplichtig zijn. In 2017…

Curator gebonden aan huurovereenkomst bedrijfsruimte

| Geen onderdeel van een categorie | No Comments

Onlangs heeft de Hoge Raad een arrest gewezen naar aanleiding van de doorstart van de failliete huurder van winkelruimte. In het arrest wordt door de Hoge Raad bevestigd dat de…

Compensatie transitievergoeding voor werkgevers

| Geen onderdeel van een categorie | No Comments

Vanaf 1 april 2020 worden werkgevers gecompenseerd voor de transitievergoedingen die worden betaald aan werknemers als de arbeidsovereenkomst eindigt na langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer. De compensatieregeling kent terugwerkende kracht…

https://www.bilt.nl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_home.svg
Vastgoed
MEER INFORMATIE
https://www.bilt.nl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_case.svg
Arbeidsrecht
MEER INFORMATIE
https://www.bilt.nl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_settings.svg
Ondernemingsrecht
MEER INFORMATIE