Privacyrecht

Het privacyrecht ziet op de regels met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon.

Iedere onderneming verwerkt persoonsgegevens en heeft dus met dit recht te maken. Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) / General Data Protection Regulation (GDPR). Voor ondernemers is het van belang dat zij zich houden aan de regels van de AVG. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft immers de bevoegdheid handhavend op te treden en de mogelijkheid hoge boetes op te leggen.

Bilt Advocaten biedt specialistische ondersteuning op het gebied van privacyrecht. Wij kunnen u onder meer adviseren over de regels omtrent gegevensbescherming, de AVG en de meldplicht datalekken.

Wilt u meer weten?

    Heeft u een prangende vraag die niet kan wachten?