Woningcorporaties

Bilt. Advocaten is adviseert woningcorporaties over de sectorspecifieke wet- en regelgeving die op woningcorporaties van toepassing is, zoals de nieuwe Woningwet en de Veegwet wonen. Binnen dat kader adviseert Bilt. Advocaten woningcorporaties over alles aspecten de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van vastgoed, maar bijvoorbeeld ook over de structuur van woningcorporaties, het al dan niet scheiden van DAEB en niet-DAEB-activiteiten en governancevraagstukken die daarmee samenhangen.

Bilt. Advocaten adviseert daarnaast ook zorginstellingen (zowel ‘care’ als ‘cure’) en onderwijsinstellingen over samenwerking met woningcorporaties op het gebied van vastgoed. Bilt. Advocaten adviseert deze maatschappelijke organisaties onder de naam Bilt. Wonen, Zorg & Onderwijs. Kijk op de website van Bilt. Wonen, Zorg & Onderwijs voor meer informatie.

Wilt u meer weten?

    Heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op!