Asset- en propertymanagement

De advocaten van Bilt. Advocaten zijn gespecialiseerd in het bijstaan van zowel asset managers als property managers. Wij begrijpen de specifieke problemen waarmee onze cliënten worden geconfronteerd bij het (namens derden) beheren van vastgoed en anticiperen op toekomstige juridische verplichtingen en operationele eisen.

Onze advocaten werken nauw samen met de cliënt bij het vaststellen van de diverse risico’s in hun dagelijks werk: deze omvatten onder andere financiële verplichtingen zoals huur, verzekeringen en verplichtingen inzake reparatie, onderhoud en renovatie. Na een analyse en een beoordeling van de diverse risico’s en de verplichtingen over en weer – waarbij rekening wordt gehouden met de commerciële belangen van cliënt – stellen wij een weloverwogen plan van aanpak op. Dit kan inhouden een verdergaande onderhandeling, vergezeld van een gedegen pakket aan achterliggende informatie of juist het maken van de gang naar de rechter.

Daarnaast staan wij cliënten bij tijdens onderhandelingen om te komen tot een huurovereenkomst, het vaststellen van bijzondere en algemene voorwaarden daarbij en de totstandkoming van alle overige ondersteunende documentatie. Denk verder ook aan einde-contract kwesties in verband met bestaande gebouwen maar ook aan bouw gerelateerde kwesties in verband met bijvoorbeeld de “fit-out” van bedrijfsruimte.

Wilt u meer weten?

    Heeft u een prangende vraag die niet kan wachten?