Skip to main content

7 maart 2022 – Door invoering van de WWZ in 2015 is een werkgever verplicht om een werknemer op tijd te informeren of diens tijdelijke contract wel of niet wordt verlengd (alsmede onder welke voorwaarden wordt verlengd). De ratio hiervan is dat een werknemer tijdig kan omzien naar een betrekking elders. Aanzegging hoeft niet als sprake is van een kortdurend contract (minder dan 6 maanden) of sprake van een einddatum die niet op een kalenderdatum is gesteld.

De wettekst in artikel 7:668 van het Burgerlijk Wetboek is op zichzelf beschouwd heel duidelijk: een aanzegging moet schriftelijk en ook tijdig zijn gedaan. Tijdig is minimaal een maand voor de datum waarop het tijdelijk contract afloopt. Toch rijzen in de praktijk problemen bij aanzegging.

Kan aanzegging ook via een Whatsapp bericht? Of via het plaatsen van een vinkje door de werkgever op een formulier ten behoeve van een hypotheekaanvraag van een werknemer? Of via een LinkedIn bericht aan de werknemer? Dit alles is in de rechtspraak in orde bevonden. Er hoeft dus geen afzonderlijke aanzeggingsbrief te worden toegestuurd aan de werknemer (al is dat wel sterk aan te bevelen). Het gaat er om of de boodschap dat het tijdelijk contract eindigt aan de werknemer “voldoende duidelijk” is.

Maar is dat “voldoende duidelijk” zijn ook het geval als er geen expliciete mededeling door de werkgever wordt gedaan maar de werknemer door een combinatie van feiten duidelijk moest zijn dat het tijdelijke contract niet wordt verlengd? Ja, aldus de rechtspraak. Als bijvoorbeeld sprake is van een vrijstelling van werk en een beëindigingsovereenkomst wordt aangeboden waarin onder meer wordt vermeld dat de werkgever niet wenst door te gaan met een werknemer, is dat ook “voldoende duidelijk”.

Mocht echter onvoldoende duidelijkheid zijn verstrekt, is de rechtspraak ook helder: dan is geen sprake van een correcte aanzegging. De wet schrijft dan voor dat de werkgever een vergoeding aan de werknemer is verschuldigd van een bruto maandsalaris indien de werknemer helemaal niet heeft aangezegd. Als de werkgever te laat heeft aangezegd is de werkgever een vergoeding naar rato verschuldigd.

In de sectorale onderwijs cao’s wordt soms een ruimere periode van 2 maanden gehanteerd voor aanzegging, hetgeen het geval is bij tijdelijke contracten met uitzicht op een vast contract. Dat was overigens al lang voor inwerkingtreding van de WWZ zo.

Mocht u twijfelen of op correcte wijze is aangezegd, neem dan contact op met Jack Heussen via jheussen@bilt.nl