Skip to main content

Het aantal digitale platformdiensten zoals Uber, Airbnb en Werkspot stijgt. Deze platformdiensten roepen vragen op over de arbeidsrechtelijke verhouding. Neem Uber, een dienst waarbij taxiritten via een app worden aangeboden in 632 steden wereldwijd. Chauffeurs kunnen zich aanmelden bij Uber. Heeft de chauffeur een arbeidsovereenkomst met Uber? Of is een Uberchauffeur aan te merken als zelfstandige? Als de Uberchauffeur aan te merken is als een werknemer heeft hij recht op arbeidsrechtelijke bescherming, zoals minimumloon, vakantiedagen en WW-uitkering.

Arbeidsovereenkomst

Aan de hand van artikel 7:610 BW kan worden beoordeeld of sprake is van een arbeidsovereenkomst. Er moet worden voldaan aan drie vereisten:

  1. De werknemer verricht arbeid.
  2. De werknemer ontvangt loon in ruil voor zijn arbeid.
  3. Er is sprake van een gezagsverhouding. Dat wil zeggen dat de werknemer ondergeschikt is aan de werkgever en de instructies van de werkgever moet opvolgen

Uit het arrest Groen/Schoevers volgt dat naast de wettelijke vereisten ook moet worden gekeken naar de manier waarop partijen uitvoering geven aan de overeenkomst. Hoewel het niet de bedoeling was van partijen, is er toch sprake van een arbeidsovereenkomst als de overeenkomst alle kenmerken bezit van een arbeidsovereenkomst.

Standpunt Uber

Uber stelt zich op het standpunt dat zij slechts een bemiddelaar is tussen de reizigers en de taxichauffeurs. De taxichauffeurs zijn volgens Uber zelfstandige dienstverleners, omdat er geen sprake zou zijn van een gezagsverhouding.

Britse uitspraak

De Britse rechter heeft geoordeeld dat een Uberchauffeur onder de definitie van ‘worker’ valt en dus recht heeft op arbeidsrechtelijke bescherming, zoals minimumloon en betaalde vakantiedagen. Volgens de Britse rechter is wel degelijk sprake is van een gezagsverhouding en is de chauffeur dus maar zeer beperkt zelfstandig is. De Uberchauffeur kan zijn ritprijzen namelijk niet naar eigen inzicht verhogen en hij is niet vrij om een eigen route te bepalen.

Uber is het hier niet mee eens en is in hoger beroep gegaan. Dit hoger beroep heeft Uber verloren. Uber laat het hier niet bij zitten en heeft al aangekondigd de zaak verder aan te vechten bij het hooggerechtshof (Supreme Court).

Conclusie

Wat betekent de Britse uitspraak voor de Uberchauffeur in Nederland? Het is goed mogelijk dat de Nederlandse rechter de Britse uitspraak volgt en oordeelt dat een Uberchauffeur een werknemer is. Hier zijn voldoende aanknopingspunten te vinden in het Nederlandse arbeidsrecht. Als de Uberchauffeur een werknemer is betekent dit dat hij recht heeft op arbeidsrechtelijke bescherming, zoals minimumloon en WW-uitkering. De vraag is vervolgens wat dit gaat betekenen voor andere platformdiensten.

Hanna Hoegee
hhoegee@bilt.nl