Skip to main content

14 april 2020 – Op 8 april jl. werd de ‘Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid’ ingediend bij de Tweede Kamer. De spoedwet is een verzamelwet waarmee wordt beoogd een aantal tijdelijke voorzieningen te treffen om tegemoet te komen aan belemmeringen die zich in het rechtsverkeer kunnen voordoen als gevolg van de maatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie.

Zo bevat de spoedwet bijvoorbeeld een aantal voorzieningen waarmee kan worden afgeweken van de wettelijke regels inzake besluitvorming in de algemene vergadering van een besloten vennootschap (B.V.). Als gevolg van de maatregelen die zijn genomen om het coronavirus te bestrijden, kan het bezwaarlijk zijn om een algemene vergadering van een B.V. in een fysieke vergadering bijeen te roepen. De wet voorziet weliswaar al in de mogelijkheid van het elektronisch vergaderen door de algemene vergadering, maar niet alle B.V.’s hebben de mogelijkheid hiertoe opgenomen in hun statuten. Daarnaast vormt besluitvorming buiten vergadering niet in alle gevallen een alternatief voor besluitvorming in een fysieke vergadering. Dat betekent dat zolang geen fysieke algemene vergadering kan worden gehouden als gevolg maatregelen om het coronavirus te bestrijden, besluitvorming niet mogelijk is.

Om hieraan tegemoet te komen wordt het door de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid voor het bestuur van een B.V. mogelijk om te bepalen dat in plaats van een fysieke vergadering, een elektronische algemene vergadering wordt gehouden. Hiervoor gelden enkele voorwaarden. Zo dienen de aandeelhouders via een elektronisch communicatiemiddel de vergadering te kunnen volgen, bijvoorbeeld via een live stream (via audio of video). Daarnaast dienen de aandeelhouders in de gelegenheid te worden gesteld om schriftelijk of elektronisch vragen te stellen over de onderwerpen die op de agenda staan, bijvoorbeeld door het sturen van een e-mail of via een chatfunctie. Dergelijke vragen kunnen vooraf worden beantwoord, maar uiterlijk tijdens de vergadering zodat de aandeelhouders de antwoorden kunnen betrekken bij het uitoefenen van hun stemrecht.

Bij de invoering van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid kan deze terugwerken tot 23 maart 2020. In ieder geval vervalt de spoedwet op 1 september 2020 hoewel de werkingsduur kan worden verlengd als daartoe aanleiding bestaat.

Op 16 april 2020 wordt in de Tweede Kamer gestemd over de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid.

Heeft u vragen over de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid, neem dan contact op met Mark van Langeveld op mvanlangeveld@bilt.nl.