Skip to main content

10 mei 2021 – Op 14 april jl. heeft de Rechtbank Rotterdam uitspraak gedaan in een geschil over de “schriftelijke” ontbinding van een koopovereenkomst met betrekking tot een appartementsrecht. In de betreffende koopovereenkomst was voor de verkoper de mogelijkheid opgenomen om de koopovereenkomst te ontbinden indien het verkochte niet vrij van beslagen, hypotheken en inschrijvingen daarvan op de overeengekomen datum aan de koper kon worden geleverd. De ontbinding diende volgens de koopovereenkomst te worden ingeroepen “door middel van een schriftelijke mededeling aan de notaris”.

Aangezien er nog diverse beslagen op het verkochte rustte, riep de verkoper de ontbinding van de koopovereenkomst in; hij stuurde daartoe een e-mail aan de notaris. Nog dezelfde dag stuurde de notaris de betreffende mail door aan de koper met een kopie de verkoper bij wijze van bevestiging van de ontvangst van de e-mail. De koper stelde zich op het standpunt dat de e-mail niet kon worden beschouwd als een “schriftelijke mededeling” als bedoeld in de koopovereenkomst en dat deze daarom niet was ontbonden door de verkoper. De Rechtbank ging daar echter niet in mee.

In haar vonnis overwoog de Rechtbank dat aan de materiele voorwaarde voor ontbinding van de koopovereenkomst werd voldaan; op het appartement rustte inderdaad diverse beslagen waardoor deze door de verkoper niet vrij van beslagen aan de koper kon worden geleverd. De Rechtbank overwoog voorts dat aan het vereiste van een schriftelijke mededeling van de ontbinding in de koopovereenkomst geen verdere invulling werd gegeven en dat in een dergelijk geval het standpunt dat met een e-mail niet aan de schriftelijkheidstoets zou zijn voldaan, geen steun vindt in de wet of de rechtspraak.

Naar het oordeel van de Rechtbank is in een zo’n geval doorslaggevend of kan worden vastgesteld of de mededeling de geadresseerde heeft bereikt. Dat was volgens de Rechtbank het geval nu de mededeling van ontbinding volgens de koopovereenkomst aan de notaris moest worden gericht en gebleken is dat de notaris de e-mail van de verkoper daadwerkelijk heeft ontvangen. Op dezelfde dag werd deze immers door de notaris doorgestuurd aan de koper met een kopie aan de verkoper bij wijze van bevestiging van de ontvangst daarvan. Of de koper het bericht van de notaris vervolgens wel of niet heeft ontvangen, is dan niet relevant. Volgens de Rechtbank had de verkoper dan ook rechtsgeldig de koopovereenkomst ontbonden.

Heeft u vragen over de ontbinding van een koopovereenkomst? Neem dan contact op met Mark van Langeveld via mvanlangeveld@bilt.nl.