Skip to main content

In de proeftijd kunnen zowel de werkgever als de werknemer de arbeidsovereenkomst per direct opzeggen. Beide partijen hebben de mogelijkheid om het dienstverband op te zeggen in de proeftijd als dit niet bevalt. Bij een opzegging in de proeftijd hoeft geen rekening te worden gehouden met een opzegtermijn.

Geldig proeftijdbeding

De proeftijd moet altijd schriftelijk zijn overeengekomen. De proeftijd staat veelal in de arbeidsovereenkomst of in de cao.

Maximale duur van de proeftijd

Type arbeidsovereenkomst

Maximale duur

Arbeidsovereenkomst korter dan 6 maanden

geen proeftijd mogelijk

Arbeidsovereenkomst langer dan 6 maanden en korter dan 2 jaar

1 maand

Arbeidsovereenkomst van 2 jaar of langer

2 maanden

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (geen kalenderdatum)

1 maand

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

2 maanden

Als een proeftijd is overeengekomen die langer is dan de maximale duur, dan is het proeftijdbeding nietig. Dit heeft tot gevolg dat er geen proeftijd is overeengekomen en de werkgever de arbeidsrelatie niet met onmiddellijke ingang kan opzeggen. In sommige gevallen mag bij cao worden afgeweken van de duur van de proeftijd.

In een arbeidsovereenkomst die korter duurt dan een half jaar mag geen proeftijd worden opgenomen. Dit is ook het geval als de werkgever al op de hoogte is van het functioneren van de werknemer. Bijvoorbeeld als een arbeidsovereenkomst wordt verlengd of als de werknemer bij een opvolgend werkgever dezelfde functie blijft uitoefenen.

De proeftijd mag bovendien niet worden verlengd.

Ontslag

Is er sprake van een geldig proeftijdbeding? Dan kunnen beide partijen binnen de proeftijd de arbeidsovereenkomst per direct opzeggen. Een ontslag in de proeftijd is niet geoorloofd als er sprake is van discriminatie.

De arbeidsovereenkomst kan zelfs worden opgezegd voordat de werknemer begint bij de werkgever. Slechts bij hoge uitzondering heeft de werknemer dan recht op schadevergoeding.

Langere proeftijd geschrapt uit Wab

In het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) was een verruiming van de duur van de proeftijd opgenomen. Het voorstel was om de proeftijd te verruimen tot maximaal 5 maanden bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dit voorstel kon echter rekenen op veel kritiek. Op 31 januari 2019 is tijdens de plenaire behandeling in de Tweede Kamer de proeftijd van vijf maanden dan ook geschrapt uit de Wet arbeidsmarkt in balans. De langere proeftijd van vijf maanden gaat definitief niet door.

Wilt u meer weten over ontslag in proeftijd of de Wet arbeidsmarkt in balans? Neem dan contact op met Hanna Hoegee via hhoegee@bilt.nl.