Skip to main content

14 oktober 2016

Het is mogelijk om (koop)overeenkomsten te sluiten voor een ‘nader te noemen meester’. De contracterende partij moet de naam van de nadere meester noemen binnen de door de wet, de overeenkomst of het gebruik bepaalde termijn of bij gebrek hiervan, binnen een redelijke termijn. Na aanwijzing van de nadere meester treedt deze in de rechten en verplichtingen van de contracterende partij. Noemt de contracterende partij de nadere meester niet tijdig, dan wordt hij geacht de overeenkomst voor zichzelf te hebben gesloten.

Het is niet voldoende dat de nadere meester binnen de termijn wordt genoemd. De naam moet ook zonder voorbehoud worden genoemd, zodat de verkoper weet wie zijn contractspartij is. Het enkele opnemen van de naam van de nadere meester in de leveringsakte is niet voldoende; er moet een voldoende duidelijke mededeling aan de verkoper worden gedaan.

De verkoper die akkoord gaat met een ‘nadere meester’ loopt het risico dat hij zaken doet met een partij die niet van onbesproken gedrag is. Verder is het mogelijk dat door de contractspartij niet tijdig een nadere meester wordt genoemd, en de contractspartij zelf niet in staat blijkt af te nemen. Wij hebben de volgende tips voor de verkoper.

Tips voor de verkoper:

  • Ga je akkoord met een ‘nadere meester’, dan ben je bereid te accepteren dat je zaken doet met een ten tijde van het sluiten van de overeenkomst nog onbekende partij. Je wilt geen zaken doen met iemand die niet van onbesproken gedrag is. Stel van te voren kwalificaties (gegoedheid, solvabiliteit) op waar de nadere meester aan moet voldoen;
  • Beding dat dat de contracterende partij instaat voor de nakoming van de vorderingen door de nadere meester;
  • Beding dat de nadere meester binnen een bepaalde termijn bekend gemaakt wordt.

Paula van den Berg, pvandenberg@bilt.nl