Skip to main content

6 mei 2021 – In het kader van de ‘Integrale visie op de woningmarkt’ heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij brief van 22 april jl. de Tweede Kamer geïnformeerd over enkele initiatieven met betrekking tot de bestaande regels en werkwijzen bij de aan- en verkoop van woningen. Voor met name makelaars zijn enkele van deze initiatieven relevant.

De overspannen markt voor koopwoningen vormt de aanleiding voor de initiatieven van de minister, waarbij in de brief wordt ingegaan op de rol van de makelaar. Zo signaleert de minister dat de overspannen woningmarkt het risico met zich meebrengt dat de integriteit van makelaars onder druk komt te staan. Zo hekelt de minister in haar brief de ‘stille verkoop’ van woningen, dat wil zeggen dat niet alle koopwoningen verschijnen op platforms als Funda, Jaap en Huispedia, maar worden afgeschermd van de markt en worden gekocht/verkocht door makelaars die eerder op de hoogte zijn van een aanbod dan andere makelaars. Hierdoor wordt naar het oordeel van de minister vooral het belang van de betrokken makelaars gediend en niet het belang van de verkoper of koper. De minister roept alle betrokken partijen dan ook op om alle potentiële kopers een gelijke kans te geven en zal hierover in gesprek gaan met brancheorganisaties.

In de brief hekelt de minister verder het biedingsproces zoals dat nu vaak door makelaars wordt gehanteerd. Zo wordt vanwege de overweldigende belangstelling op de markt voor koopwoningen steeds vaker gebruik gemaakt van het instrument van de ‘verkoop bij inschrijving’. Hierbij worden kandidaat-kopers in de gelegenheid gesteld een gesloten bod uit te brengen vóór een bepaalde datum. Door de verkoper wordt vervolgens een winnend bod gekozen uit de ontvangen biedingen. Het is dan niet de bedoeling dat door de aangewezen koper en de verkoper nog onderhandelingen plaatsvinden, hoewel de verkoper zich wel het recht van gunning voorbehoudt. De minister maakt zich zorgen over het gebrek aan transparantie bij een dergelijk verkoopprocedure. Zo zou er kennelijk door makelaars tussentijds informatie worden uitgewisseld over gesloten biedingen en zouden ook niet alle biedingen aan de verkoper worden voorgelegd. Daarnaast is het voor kandidaat-kopers die afvallen niet altijd duidelijk waarom hun bieding niet werd geaccepteerd.

De minister roept kopers en verkoper op tot het melden van misstanden bij de verkoop van woningen bij inschrijving of daarover een klacht in te dienen. Hiervoor hebben enkele brancheorganisaties zoals Vereniging Eigen Huis al klachtenprocedures ingericht. Verder kondigt de minister aan met betrokken partijen en brancheorganisaties in overleg te zullen gaan om te bepalen welke stappen er ten minste moeten worden gezet om de markt van koopwoningen transparanter te maken.

Makelaars dus opgelet! Als het aan de minister ligt, gaat er een en ander veranderen bij de aan- en verkoop van woningen.

Heeft u vragen over de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 22 april jl.? Neem dan contact op met Mark van Langeveld via mvanlangeveld@bilt.nl.