1 juli 2020 – Per 1 juli 2020 heeft Jack Heussen zich aangesloten bij Bilt Advocaten. Jack is gespecialiseerd in het onderwijsrecht en adviseert bestuurders en raden van toezicht van onderwijsinstellingen op het gebied van het arbeidsrecht, maar ook de toelating en verwijdering van leerlingen, medezeggenschap, klachtzaken en aansprakelijkheidskwesties.

Met zijn nichepraktijk op het gebied van het onderwijsrecht vormt Jack een goede aanvulling op de praktijk van de advocaten van Bilt Advocaten op het gebied van vastgoed, ondernemingsrecht en arbeidsrecht.

Jack Heussen is te bereiken via jheussen@bilt.nl.