Zorginstellingen

Bilt. Advocaten adviseert zorginstellingen in de care en cure over alle aspecten van de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van vastgoed onder meer in combinatie met samenwerking met bijvoorbeeld woningcorporaties. Daarnaast adviseert Bilt. Advocaten zorginstellingen over governance-vraagstukken en Medisch Specialistische Bedrijven (MSB’s) en Zelfstandige Behandel Centra (ZBC’s) als het gaat om hun juridische organisatie en samenwerking daarbinnen.

Bilt. Advocaten adviseert zorginstellingen op het gebied van:

  • het opstellen en beoordelen van overeenkomsten in het kader van de ontwikkeling en realisatie van vastgoed;
  • het opstellen en beoordelen van huurovereenkomsten en andersoortige exploitatieovereenkomsten;
  • samenwerkingsvormen tussen zorginstellingen onderling en tussen zorginstellingen en woningcorporaties;
  • statutenwijziging, fusie en governance-vraagstukken;
  • lidmaatschap, samenwerking en organisatie van een Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) of Zelfstandig Behandel Centrum (ZBC).

Wilt u meer weten?

    Heeft u een prangende vraag die niet kan wachten?