Woningcorporaties

Bilt. Advocaten adviseert woningcorporaties over alle aspecten van de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van vastgoed, maar ook over verschillende volkshuisvestingsaangelegenheden, zoals toepassing van de nieuwe Woningwet en de Veegwet wonen als het gaat om het werkdomein van woningcorporaties, governance, daeb- en niet-daeb-activiteiten en de scheiding daarvan.

Op het gebied van vastgoed adviseert Bilt. Advocaten woningcorporaties met name omtrent de samenwerking met andere maatschappelijke organisaties, zoals zorginstellingen en onderwijsinstellingen. Denk hierbij aan de samenwerking tussen woningcorporaties en zorginstellingen bij zorgcentra en het scheiden van wonen en zorg. Bilt. Advocaten adviseert de genoemde maatschappelijke instellingen onder de naam Bilt. Wonen, Zorg & Onderwijs. Wij verwijzen u naar de website van Bilt. Wonen, Zorg en Onderwijs.

Bilt. Advocaten adviseert woningcorporaties op het gebied van:

  • het opstellen en beoordelen van overeenkomsten in het kader van de ontwikkeling en realisatie van vastgoed;
  • het opstellen en beoordelen van huurovereenkomsten en andersoortige exploitatieovereenkomsten;
  • het aangaan van verbindingen of woningvennootschappen;
  • samenwerkingsvormen tussen woningcorporaties, onderwijsinstellingen en zorginstellingen;
  • statutenwijziging, fusie en governance-vraagstukken.

Kijkt u verder op de website van Bilt. Wonen, Zorg en Onderwijs.

Wilt u meer weten?

    Heeft u een prangende vraag die niet kan wachten?