Onderwijsinstellingen

Bilt. Advocaten adviseert onderwijsinstellingen op het gebied van bekostigings- en huisvestingsvraagstukken, governance en samenwerking met bijvoorbeeld andere onderwijsinstellingen of woningcorporaties.

Of het nu gaat om de samenwerking tussen onderwijsinstellingen onderling, bijvoorbeeld in brede scholen of de samenwerking tussen woningcorporaties en onderwijsinstellingen, bijvoorbeeld in multifunctionele centra; door kennis van de wet- en regelgeving die van toepassing is op woningcorporaties en onderwijsinstellingen te combineren met specialistische kennis op het gebied van de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van vastgoed, is Bilt. Advocaten in staat om haar cliënten integraal te adviseren over complexe vraagstukken.

Bilt. Advocaten adviseert onderwijsinstellingen op het gebied van:

  • het opstellen en beoordelen van overeenkomsten in het kader van de ontwikkeling en realisatie van vastgoed;
  • het opstellen en beoordelen van huurovereenkomsten en andersoortige exploitatieovereenkomsten;
  • samenwerkingsvormen tussen onderwijsinstellingen onderling en tussen onderwijsinstellingen en woningcorporaties;
  • statutenwijziging, fusie en governance-vraagstukken.

Wilt u meer weten?

    Heeft u een prangende vraag die niet kan wachten?