Woningcorporaties

Bilt. Advocaten is gespecialiseerd in advisering aan woningcorporaties over de specifieke wet- en regelgeving die op woningcorporaties van toepassing is, zoals de nieuwe Woningwet. Binnen dat kader adviseert Bilt. Advocaten woningcorporaties over de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van vastgoed, maar bijvoorbeeld ook over de structuur van woningcorporaties, het al dan niet scheiden van DAEB en niet-DAEB-activiteiten en governancevraagstukken die daarmee samenhangen.

Bilt. Advocaten adviseert daarnaast ook zorginstellingen (zowel ‘care’ als ‘cure’) en onderwijsinstellingen over samenwerking met woningcorporaties op het gebied van vastgoed.