Bilt. Advocaten is een nichekantoor gespecialiseerd in verschillende aspecten van vastgoed. Bilt. Advocaten staat woningcorporaties, asset- en propertymanagers, vastgoedfondsen en projectontwikkelaars bij in kwesties die verband houden met de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van vastgoed.

Zo heeft Bilt. Advocaten specialistische kennis op het gebied van:

Naast bedrijven staat Bilt. Advocaten ook particulieren bij.

Nieuws

Zowel verhuurder als huurder kan ontruiming van een gekraakt pand vorderen

Hoewel er geen sprake meer is van extreme woningnood zoals dat het geval was in de jaren ’60 van de vorige eeuw ten tijde van het ontstaan van de kraakbeweging, komt het nog steeds voor dat leegstaande woningen en bedrijfspanden worden gekraakt. Er zijn diverse manieren om tot ontruiming te komen: ontruiming op strafrechtelijke gronden, op last van de burgemeester en krachtens een vonnis van de burgerlijke rechter.

Nieuws

Wijzigingen aan het gehuurde en het einde van de huurovereenkomst

Bij de huur van bedrijfsruimte worden in de praktijk vaak door de huurder voorzieningen in het gehuurde aangebracht; of het nu gaat om casco-verhuur of een specifieke bestemming of gebruik van het gehuurde die het aanbrengen van specifieke voorzieningen vereist. Het gaat dan veelal om met instemming van de verhuurder aangebrachte voorzieningen, de zogenaamde geoorloofde voorzieningen.

Nieuws

Verkrijgende verjaring: is bezitter te goeder trouw?

Het hof te Amsterdam heeft recentelijk uitspraak gedaan in een zaak waar de bewoner van een woning met tuin een strook gemeentegrond van ca. 13 m2 als voortuin in gebruik had genomen. De gemeente vorderde ontruiming van de strook grond ten behoeve van het realiseren van parkeerplaatsen. De bewoner deed een beroep op verkrijgende verjaring.