Bilt. Advocaten is een nichekantoor gespecialiseerd in verschillende aspecten van vastgoed. Bilt. Advocaten staat woningcorporaties, asset- en propertymanagers, vastgoedfondsen en projectontwikkelaars bij in kwesties die verband houden met de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van vastgoed.

Zo heeft Bilt. Advocaten specialistische kennis op het gebied van:

Naast bedrijven staat Bilt. Advocaten ook particulieren bij.

Nieuws

Gemengde zorg- en huurovereenkomsten en huurbescherming

Onlangs heeft de Rechtbank Overijssel zich in een uitspraak uitgelaten over de beëindiging van een gemengde zorg- en huurovereenkomst door een zorginstelling.

Nieuws

Nader te noemen meester

Het is mogelijk om (koop)overeenkomsten te sluiten voor een ‘nader te noemen meester’. De contracterende partij moet de naam van de nadere meester noemen binnen de door de wet, de overeenkomst of het gebruik bepaalde termijn of bij gebrek hiervan, binnen een redelijke termijn. Na aanwijzing van de nadere meester treedt deze in de rechten en verplichtingen van de contracterende partij. Noemt de contracterende partij de nadere meester niet tijdig, dan wordt hij geacht de overeenkomst voor zichzelf te hebben gesloten.

Nieuws

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Op 8 juni jl. werd het voorstel voor de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel richt zich met name op verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen en beoogt de wettelijke regelingen …