Bilt. Advocaten is een nichekantoor gespecialiseerd in verschillende aspecten van vastgoed. Bilt. Advocaten staat woningcorporaties, asset- en propertymanagers, vastgoedfondsen en projectontwikkelaars bij in kwesties die verband houden met de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van vastgoed.

Zo heeft Bilt. Advocaten specialistische kennis op het gebied van:

Naast bedrijven staat Bilt. Advocaten ook particulieren bij.

Nieuws

Tijdige opzegging per aangetekende brief?

Huurovereenkomsten bepalen in de regel dat opzegging geschiedt per aangetekende post of deurwaardersexploot. Achterliggende gedachte is dat een opzegging pas werking heeft als deze de wederpartij heeft bereikt.

Nieuws

Verruiming begrip ‘bouwterrein’ voor de heffing van btw bij de levering van grond

Vanaf 1 januari 2017 is in de Wet op de omzetbelasting 1968 een nieuwe definitie van het begrip ‘bouwterrein’ opgenomen. Het begrip ‘bouwterrein’ wordt gedefinieerd als ‘onbebouwde grond die kennelijk bestemd is om te worden bebouwd met een of meer gebouwen’.

Nieuws

Kan verhuurder de openingstijden van een verhuurde winkel bepalen?

Recent heeft de kantonrechter te Groningen zich uitgelaten over de vraag of huurders gebonden zijn aan openingstijden voor hun winkelruimten. In deze casus ging het om winkelketen Primera, die winkelruimte …